Udskoling

Udskolingen 7.-9. kl.

Eleverne flytter fra mellemtrinnet til udskolingen, når de skal starte i 7. kl., hvor de skal vælge mellem en af udskolingslinjerne. Eleverne får på den måde stor indflydelse på indholdet i deres skoledag i disse skoleår, og skal du i 7. klasse, kan du læse mere om det under menupunktet udskolingslinjer.  

De får nye klassekammerater og nye lærere i 7. klasse – derfor starter vi 7. klasse med en lejrskole, så de lærer hinanden godt at kende. Der kommer nye fag på skoleskemaet i 7. klasse, og udskolingen handler overordnet set om faglig, social og personlig trivsel for den enkelte og for klassen som helhed – du kan læse mere om trivsel under menupunktet trivselsmålinger. De unge er præget af selvstændighed, når de starter i udskolingen, og vi voksne både hjemme og i skolen skal fortsat deltage i deres dannelse, så de bliver bedst muligt klar til livet efter folkeskolen.

Udskolingen har sin egen bygning med ungdomsmiljø og store, rummelige klasselokaler – og udskolingen er på den måde også en skole for sig selv. De har eget udeområde fx solgården og multibanen, og de kan være indendørs i deres klasselokaler i frikvartererne. Ønsker eleverne at benytte skolens kantine eller skolebiblioteket i frikvartererne, har de også mulighed for det. Elever i 8. og 9. klasse må tillige forlade skolens område i frikvartererne.

Skoledagens længde i udskolingen varierer i de enkelte klassetrin – skoledagen er forkortet i forhold til Undervisningsministeriets vejledende timetal i 7. kl. I de efterfølgende klassetrin følger vi det vejledende timetal, så de unge mennesker bliver klar til de efterfølgende ungdomsuddannelse, der ofte har længere skoledage, flere lektier plus transporttid i bus til fx Slagelse. Skolebestyrelsen tager hvert forår stilling til skoledagens længde for det kommende skoleår. Timetallet er som følger:

7. klasse 38 lektioner
8. klasse 40 lektioner
9. klasse 40 lektioner

Laptops/bærbare computere er en del af hverdagens undervisning i udskolingen, hvor de fleste elever medbringer egen laptop fra 7. klasse, som er deres personlige penalhus i nutidens skole. Det er gratis for skolens elever at anvende Microsofts almindelige programmer som fx Word, Excel, PowerPoint mv.

Eleverne begynder at få karakterer i 8. klasse, og vi gør dem fortrolige med eksamenssituationen gennem diverse forløb og terminsprøver. Skolen har i en årrække har fået meget fine resultater ved eksamen i 9. klasse, hvor vi målt med socioøkonomisk faktorer er den bedst præsterende folkeskole i Slagelse Kommune og blandt de bedste i Danmark – hvilket du kan se på dette link: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx (nyt vindue)

De unge bliver også vurderet uddannelsesparate fra 8. klasse, hvor der indgår forskellige parametre som fx personlige forudsætninger (selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet, valgparathed), sociale forudsætninger (samarbejdsevne, respekt, tolerance) og praksisfaglige forudsætninger.

Der er tradition for, at de fleste klassers elever og forældre sparer op til en skolerejse, hvor eleverne i 9. klasse besøger Berlin i 5 dage sammen med to af deres lærere. Det er naturligvis op til klassens forældre ved et forældremøde, hvor de sammen med klasselærere kan beslutte, om det er interessant for deres børn.