Trivselsmålinger

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. kl.

På Eggeslevmagle Skole gennemfører vi trivselsmålingen to gange årligt (kun en gang i børnehaveklassen), så vi hele tiden kan følge klassernes udvikling.

I februar/marts måned gennemfører vi den obligatoriske trivselsmåling, og efterfølgende udarbejder klasseteamet en status og handleplan jf. nedenstående:

  • Klasselæreren taler med klassen om resultatet, og klassen kommer med input til, hvad de ønsker, der skal arbejdes videre med.
  • Klasseteamet drøfter resultatet af trivselsmålingen, og de udarbejder en status- og handleplan for, hvad der skal arbejdes med i den kommende tid i klassen. Elevernes input kommer naturligvis med her.
  • Klasselæreren og klassen taler sammen om den endelige status- og handleplan.
  • Klasseteamet mødes med afdelingslederen til en samtale om resultatet samt status- og handleplanen.
  • Klasselæreren sørger for at lave et opslag på Aula med status- og handleplanen, så forældrene er orienteret om, hvordan det står til, samt hvad der skal arbejdes med. Opslaget skal blive op Aula frem til sommerferien.

 

Ønsker du at få indblik i skolens samlede resultater fra trivselsmålingen 4.-9. kl., kan du anvende linket https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1792.aspx (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 25. januar 2022