Resursecenter

Handleplan for resursecenteret

Eggeslevmagle Skole fokuserer på at have et resursecenter, der er medvirkende til, at alle skolens elever får det optimale udbytte at undervisningen.

Endvidere er der udarbejdet en model, der har til hensigt at give et indblik i arbejdet i og omkring resursecenteret.

Denne beskrivelse samt andre faktorer bevirker, at resursecenteret er under konstant udvikling, således vi både nu og fremadrettet kan leve op til de krav, der stilles.

Handleplanen og de tilhørende bilag vil blive revideret løbende, og et par gange om året opdateres Eggeslevmagle Skoles hjemmeside.

Der er udarbejdet koncepter for alle undervisningsforløb/emner, som der arbejdes med i resursecentret. Du kan læse disse under koncepter.

Hvis du har spørgsmål til resursecenteret, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Lia Sandfeld.

liala@slagelse.dk

Telefon: 58 57 97 53

Mobiltelefon: 23 82 91 30