Resursecenter

Eggeslevmagle Skoles resursecenter har til formål at understøtte, at alle skolens elever får det optimale udbytte af skoledagen fagligt, socialt og personligt.

I august 2011 etablerede vi resursecenteret på Eggeslevmagle Skole, og vi har derfor gennem årene tilegnet os stor erfaring med at lave indsatser, som understøtter eleverne i deres udvikling. Vi er hele tiden opmærksomme på de forandringer, der sker i skoleverdenen/samfundet, hvor vi skal være agile og følge nyeste viden, så vi er parate til at hjælpe eleverne bedst muligt.

Teamet omkring resursecenteret er sammensat af pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere med forskellige kompetencer, og ved opstart af alle forløb vurderes hvilke medarbejdere, der bedst kan løse de enkelte arbejdsopgaver.

Teamet arbejder ud fra koncepter, der er udarbejdet til de forløb, der varetages gennem resursecenteret. Du kan læse disse under koncepter.

Resursecenteret er organiseret sådan, at der er fire årlige perioder, hvor der kan tilbydes forløb.

Forløbene vil være korte og intensive, hvor der arbejdes målrettet med en given udfordring.

Hvis du har spørgsmål til resursecenteret, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Lia Sandfeld liala@slagelse.dk  / 23 82 91 30

Siden er sidst opdateret 25. januar 2022