Mellemtrin

Mellemtrinnet 4.-6. kl.

Eleverne flytter fra indskolingen til mellemtrinnet, når de skal starte i 4. kl., og de tager dermed hul på et nyt kapitel i deres skoleliv. De får ofte nye lærere, og der kommer nye fag på skoleskemaet. Eleverne er nået til en større grad af selvstændighed, når de starter i mellemtrinnet – de vil og kan noget mere selv, og derfor ser vi ikke længere så ofte forældrene som i indskolingen.

Mellemtrinnet har sit eget hus og er på den måde også en skole for sig selv. De har eget udeområde fx legepladser, grønne områder, fodbold- og basketbaner, og de kan være sammen på kryds og tværs af klasserne i frikvartererne. Ønsker eleverne at benytte skolens kantine eller skolebiblioteket i frikvartererne, har de også mulighed for det. I vinterhalvåret er der Åben Hal for eleverne i 10-pausen, hvilket betyder, at de har mulighed for at lege indendørs.

Skoledagens længde i mellemtrinnet varierer i de enkelte klassetrin og er forkortet ift. Ministeriets vejledende timetal, og skolebestyrelsen tager hvert forår stilling til længden med henblik på kommende skoleår. Timetallet er som følger:

4. klasse 35 lektioner

5. klasse 36 lektioner

6. klasse 37 lektioner

I mellemtrinnet har vi en p-fagsordning med 6 ugentlige lektioner, og det kan du læse mere om under menupunktet p-fag.