Lektiekultur

Udover selvstændig læsning har eleverne i 0.-6. kl. som udgangspunkt ikke lektier for hjemme. Vi arbejder ud fra, at eleverne skal klare alt i løbet af skoledagen, hvor de kan få hjælp og vejledning. Der kan være undtagelser, hvor det kan blive nødvendigt at lave noget hjemme fx opfølgning efter sygdom eller opgaver, der kræver, at man er hjemme (informationer til stamtræ, billeder af dit værelse etc.).

Elever i 0.-6. kl. anvender læsekontrakt til selvstændig læsning hjemme, og der skal læses 5 gange om ugen jf. nedenstående.

0.-1. kl. 15 minutter

2.-3. kl. 20 minutter

4.-6. kl. 25-30 minutter

Det er skolens forventning, at elever i 7.-9. kl. fortsat læser selvstændigt hjemme i omtrent 30 minutter hver dag. Eleverne kan låne skøn- og faglitteratur på skolebiblioteket eller folkebiblioteket – alt efter interesse.

Lektier (træning af kendt stof/metode etc.) bliver introduceret i udskolingen, hvor der i 7. klasse kan forekomme nogle lektier i form af læsning i fagbøger hjemme og få skriftlige afleveringer i dansk og matematik samt lejlighedsvis i andre fag (afleveringsopgaver er som udgangspunkt startet på skolen i undervisningen med lærerens vejledning og skal færdiggøres hjemme).

Lektierne vil tiltage lidt i 8. kl. og 9. kl. med den intention, at de unge mennesker bliver klar til de efterfølgende ungdomsuddannelser, der ofte har en del lektier i deres hverdag.