Læsning

Læsning er alle fags moder, og derfor prioriterer vi højt, at eleverne tidligt i skoleforløbet udvikler funktionelle læsefærdigheder, så de er i stand til læse for at lære samt læse af lyst.

På Eggeslevmagle Skole har vi gode erfaringer med at skabe dygtige læsere, og skolens læseresultater på alle klassetrin viser generelt resultater betydeligt over Slagelse Kommunes gennemsnit og landsgennemsnittet.

Når eleverne starter i børnehaveklassen, har vi som målsætning, at de hurtigt skal tilegne sig funktionelle afkodningsfærdigheder, så de er i stand til at læse små lydrette bøger. Gennem mange år er det vores erfaring, at ca. 90 % af eleverne i børnehaveklassen når det mål inden, de skal starte i 1. kl., og det er super motiverende for eleverne at opdage, at de så hurtigt lærer at læse.

Gennem hele skoleforløbet arbejder vi intensivt med, at eleverne udvikler en god læseforståelse, da læsning kun giver mening, hvis man forstår det, man læser. I den forbindelse ved vi, at det er ekstremt vigtigt, at eleverne har et godt ordforråd, da det er svært at forstå det, man læser, hvis man ikke kender ordenes betydning. Hjemme kan I understøtte jeres børns udvikling af ordforråd ved fx højtlæsning med samtaler om det læste samt med dialoger fra oplevelser i hverdagen, og om det der sker i samfundet.

Jf. skolens evalueringsoversigt følger vi op på, hvor eleverne på de enkelte klassetrin er i deres læseudvikling, og med udgangspunkt i evalueringer samt vurderinger af hvordan det går i hverdagen, vurderer vi, om der er elever, der har brug for ekstra hjælp, så vi sikrer, at de opnår gode læsefærdigheder. I afsnittet om Resursecenteret kan du læse mere om, hvilke former for hjælp vi tilbyder. 

Hvis du har spørgsmål til resursecenteret, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Lia Sandfeld liala@slagelse.dk  / 23 82 91 30