0. klasse i skoleåret 2023-2024

Børnehaveklassen 2023-2024

Introforløb

Børnehaverne besøger skolen gennem året.

I oktober inviterer vi børn og forældre til et orienteringsmøde. 

I november åbnes der for den digitale indskrivning.

I december er der deadline for indmeldelse. 

I marts/april afholdes der hyggedag (invitation via e-boks).

I slutningen af maj får forældrene tilsendt klasselisterne (sendes til e-boks).

I juni har vi et informationsmøde for forældrene, hvor børnene er i deres nye klasser sammen med børnehaveklasselederen. 

D. 10/8-2023 første skoledag.

Siden er sidst opdateret 23. september 2022