Indskoling

Indskolingen 0.-3. kl.

Når eleverne starter på Eggeslevmagle Skole i 0. klasse, er det vores overordnede mål, at de får en tryg start på deres skolegang, hvilket giver de bedste betingelser for et godt læringsudbytte. De første år i indskolingen arbejder vi særligt med, at eleverne tilegner sig gode skolevaner, så de har gode forudsætninger for at klare sig godt videre i skoleforløbet.

Indskolingen har til huse i egen afdeling, hvor SFO Guldminen også holder til. I praksis betyder det, at indskolingen har eget område med klasselokaler og legepladser, hvor de større elever ikke kommer. I alle frikvarterer er der gårdvagter i indskolingen, og der er kendte voksne fra skolen og Guldminen, som varetager den opgave, hvilket er med til at skabe et godt og trygt miljø. Endvidere er der legeagenter i indskolingen, og de har til formål at sætte gode lege i gang til de elever, der ønsker at være en del af det – opgaven som legeagenter varetages af elever fra 6.-9. kl. Eleverne i indskolingen har særligt gode forhold både ude og inde – vi har måske Danmarks smukkeste legeplads, og klasselokalerne er store og meget velholdte.

Elever i indskolingen går i skole i 30 ugentlige lektioner fra kl. 8.30-13.55 alle dage. I praksis betyder det, at deres skoledag er forkortet ift., Ministeriets vejledende timetal, og skolebestyrelsen tager hvert forår stilling til længden med henblik på kommende skoleår. Den lærer, klassen har i 1. lektion, vil være i klasselokalet kl. 8.20, så der er mulighed for en god overlevering om morgenen. Når kl. er 8.30 starter undervisningen, og her skal forældrene forlade lokalerne, med mindre, der er en aftale om deltagelse i undervisningen.

Vi prioriterer at have mere end de vejledende antal timetal i dansk og matematik, da det er vigtigt, at eleverne allerede fra indskolingen opnår et solidt fundament i de fag – vi ser læsning/dansk som alle fags moder og matematik som alle naturfags fader. Understøttende undervisning og bevægelse er særligt integreret i dansk og matematik, så det altid er klassens kendte lærere, der varetager den del, hvilket er med til at skabe tryghed og samtidig giver mulighed for at lære på en utraditionel måde.

Vi har 'Leg på streg' i indskolingen, hvilket er medvirkende til at skabe kobling mellem fag og bevægelse, og der er tegnet baner op i hele indskolingsområdet.

I 0.-2. klasse arbejder vi systematisk med Fri for mobberi, hvilket er med til at støtte op om en god trivsel i klasserne.