Karakterer

Karakterfordeling og karaktergennemsnit

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst på en let tilgængelig måde.  

Linket i boksen til højre leder til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor Eggeslevmagle Skoles karakterdata vises.