Medlemmer

Her kan du se skolebestyrelsens medlemmer, se deres funktioner i bestyrelsen samt kontaktoplysninger

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 

Charlotte Pedersen zilotte@gmail.com
Katrine Onstrup onstrupk@hotmail.com
Lasse L. Bager lbager@stofanet.dk
Susie Nielsen susienicolaisen@hotmail.com
Inger B. Hebelstrup inger_bech75@hotmail.com
Mette Sunekær msunekaer@hotmail.com

 

Stedfortrædere for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 

Karina B. Nikolajsen kategorina30@gmial.com
Eydis Sól Jónsdóttir eydissol81@gmail.com
Rikke Kyndesen kyndesen78@gmail.com
Anders B.L. Tange langkjaer.tange2@gmail.com
Camilla Jensen  camillapetersen1986@gmail.com
Ann Leona Toftaliô annleona@toftalid.dk