Vikardækning

Principper for undervisningens organisering - vikardækning

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Principper for vikardækning er underlagt den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen. 

I vikardækningen tilstræbes:

 1. Undervisningen skal have et fagligt indhold – vikaren tager udgangspunkt i skolens vejledning om vikarlektioner.

 2. Vikardækning ved lærers uforudsete eller planlagte fravær:    
  1. Der vikardækkes med en vikar, der kender klassen.
  2. Der vikardækkes med vikar, der kan faget.
  3. Der vikardækkes med vikar, så der kan etableres et sammenhængende forløb

 3. Planlagt fravær: 
  1. Lejrskoler og hytteture lægges i perioder, hvor de forårsager så få aflysninger som muligt. 

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 19. marts 2015

Siden er sidst opdateret 27. august 2015