Udbytte af undervisning

Principper for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Underretningen af hjemmene hviler på åbenhed og gensidig respekt, således at hjemmet kan forvente ærlige og dokumenterede vurderinger om elevernes udbytte af undervisningen, samt at lærerne kan forvente forældreopbakning og et fælles ansvar for barnets videre udvikling.

Den enkelte elevs underretning om udbytte af undervisningen foregår mellem eleven, elevens forældre og elevens lærere. 

I underretningen af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen tilstræbes følgende: 

  1. Forældre og lærere har gensidig forpligtigelse til at underrette hinanden om forhold, der kan have indflydelse på elevens udbytte af undervisningen.
  2. Forældre og lærere har gensidig forpligtigelse til at underrette hinanden, såfremt de bliver bekymret for elevens faglige, sociale og personlige udvikling.
  3. Elevplanen for den enkelte elev anvendes til underretning af hjemmene om elevens udbytte af undervisningen. Karakterer anvendes tillige for elever i 8. og 9. klasse.
  4. Der afholdes årligt 1 skole-hjem-samtale i hver klasse med udgangspunkt i elevplanerne.
  5. Eleverne deltager i skole-hjem-samtalerne – klasselærer og forældreråd kan dog aftale, at eleverne ikke deltager ved den ene af skole-hjem-samtalerne, samt andre afvigelser omkring klassens skole-hjem-samarbejde.  

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 21. januar 2015.

Siden er sidst opdateret 11. september 2015