Skolehjemsamarbejdet

Principper for samarbejdet mellem skole og hjem

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Skole-hjem-samarbejdet hviler på åbenhed og gensidig respekt, således at såvel skole som hjem føler et fælles ansvar for barnets skolegang.

Skolebestyrelsen har ansvar for det overordnede skole-hjem-samarbejde. Skolebestyrelsen har besluttet Eggeslevmagle Skoles 10 bud.

Klassens skole-hjem-samarbejde koordineres mellem klassens forældreråd og klasselæreren, der er tovholder for klassens lærerteam.

Den enkelte elevs skole-hjem-samarbejde foregår mellem elevens forældre og elevens lærere.

I skole-hjem-samarbejdet tilstræbes følgende: 

 1. Der skal være løbende kontakt og samarbejde mellem skole og hjem.
 2. Ledelsen informerer om overordnede forhold. Klasselærerne orienterer om klassen. Den enkelte lærer informerer om sit fag.
 3. Forældre er velkomne til at deltage i undervisning mv. efter aftale med læreren.
 4. Alle elever har en digital kontaktbog. Kontaktbogen bruges til meddelelser mellem skole og hjem.
 5. Forældre kan henvende sig til den nærmeste medarbejder ved behov for information mv.
 6. Skolen benytter logbog om særlige forhold.
 7. Det er forældrenes ansvar, at eleverne hver dag er klar til at modtage undervisning jf. Eggeslevmagle Skoles 10 bud.
 8. Det er forældrenes ansvar, at deres børn er bekendt med skolens ordensregler, og at børnene overholder ordensreglerne.
 9. Forældre og lærere har gensidig forpligtigelse til at underrette hinanden om forhold, der kan have indflydelse på elevens trivsel i skolen og udbytte af undervisningen.
 10. Hver klasse vælger et forældreråd bestående af 3-5 forældre. Forældreråd og klasselærer forestår koordinering af nye initiativer, forældremøder, skole-hjem-samtaler, sociale arrangementer, praktiske opgaver omkring forældrearrangementer m.m.
 11. Der afholdes minimum 1 forældremøde om året i hver klasse. Ved forældremødet kan lærere og fag kort præsenteres, årsplanen kan kort fremlægges og aftaler forældre og skole imellem kan drøftes mv.
 12. Der afholdes minimum 1 socialt arrangement om året i hver klasse. Forældrene må gerne afholde sociale arrangementer for klassens elever uden lærernes deltagelse. 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 21. januar 2015.

Siden er sidst opdateret 11. september 2015