Skolefritidsordning

Principper for skolefritidsordningens virksomhed

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Principper for skolefritidsordningens virksomhed er underlagt den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen og den kommunalt tildelte økonomiske ramme.

I skolefritidsordningen tilstræbes 

  • At sætte fokus på børns trivsel.
  • At møde børn, forældre og kollegaer med respekt, omsorg og anerkendelse.
  • At skabe en ramme for udvikling af sociale kompetencer, så sociale relationer styrkes, og sociale spilleregler videreudvikles.
  • At have fokus på børn med særlige behov.
  • At have medansvar for et velfungerende samarbejde med hjemmet.
  • At tilbyde både voksenstyret og børnestyret aktiviteter, som styrker barnets alsidige udvikling.
  • At medvirke til børnenes mulighed for læring gennem aktiviteter. 

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 21. januar 2015

Siden er sidst opdateret 27. august 2015