Sikker trafikvej

Principper for trafik

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Eggeslevmagle Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Trafikken ved skolen
Vi forventer, at alle trafikanter kører langsomt på Skolevej og Næstvedvej samt tager hensyn til elever og skolepatrulje ved fodgængerfeltet.

P-plads og afsætning
For at sikre børnenes sikkerhed og en god afvikling af trafikken på p-pladserne forventer vi, at alle udviser tålmodighed og respekt for hinanden.

Skolen har 4 p-pladser (se kort), der kan anvendes til afsætning og parkering. P-pladser til handicappet skal respekteres.

 1. P-plads ved hallen (for enden af Skolevej)
  Der er gode muligheder for parkering og afsætning ved skolens hal på almindelige skoledage, hvor eleverne har nem og sikker adgang til udskolingen og mellemtrinnet.
 2. P-plads ved 0. årgang (ved Nysøgård)
  Der er gode muligheder for parkering og afsætning ved 0. årgang, hvor eleverne har nem og sikker adgang til bygningen med 0. kl.
 3. P-plads ved specialklasserne (på Næstvedvej og nær skolegården)
  Der er gode muligheder for parkering og afsætning ved specialklasserne, hvor eleverne har nem og sikker adgang til specialklasserne og udskolingen.
 4. P-plads ved faglokaler og indskoling (på Næstvedvej overfor Statoil)
  Der er muligheder for parkering og afsætning ved faglokaler og indskoling, hvor eleverne har adgang til faglokaler og indskoling. Vi anbefaler parkering og afsætning i båse nærmest bygningerne.
 5. Skolegården og skolebakken
  Ingen parkering og afsætning – der gælder særlige regler for eksterne samarbejdspartnere som fx håndværkere etc.

Cykler på matriklen
Cykler skal trækkes på skolens matrikel og parkeres på anviste områder.

På cykeltur med skolen
Skolen har en forventning om, at forældrene har gjort deres børn cykelklar, så de kan færdes i trafikken og være med på cykelture.

Praksis er, at både forældre og lærere inden turen instruerer eleverne i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe

 • På cykelture skal der altid køre en voksen bagerst. Deltager to voksne, så en voksen forrest og en voksen bagerst.
 • Kør én og én samt hold en bestemt rækkefølge.
 • Hold afstand og giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter.
 • Alle skal køre med cykelhjelm - også forældre og lærere.

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres eleverne om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 16. september 2015.

Siden er sidst opdateret 9. november 2015