Rusmidler

Principper for rusmidler

Folkeskoleloven § 44 stk. 2 

Det er vigtigt, at skolen er i stand til at støtte og hjælpe børn og unge, der direkte har problemer med rusmidler eller indirekte oplever problemer med rusmidler i deres familie.

Rusmidler er stoffer, der virker stimulerende på centralnervesystemet, som fremkalder såvel fysisk som psykisk afhængighed (fx alkohol, tobak, narkotika og kemikalier mv.). 

I forhold til rusmidler tilstræbes følgende:

 

  1. Forbrug af lovlige og ulovlige rusmidler forebygges.
  2. Elever må under ingen omstændigheder indtage alkohol eller andre rusmidler i forbindelse skolens virksomhed – det gælder således også arrangementer udenfor skolen, hvor der deltager medarbejdere fra skolen.
  3. Medarbejdere og forældre må under ingen omstændigheder indtage alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med skolens arrangementer – det gælder således også arrangementer udenfor skolen, hvor der deltager medarbejdere fra skolen.
  4. Enhver med mistanke om misbrug af rusmidler/konstateret brud på reglerne om rusmidler har pligt til at reagere.
  5. Klasselærer orienterer elever og forældre om skolens principper for rusmidler.
  6. Ledelsen og kommunal SSP-koordinator har det overordnede ansvar for forebyggende initiativer i forhold til rusmidler – herunder orientering af medarbejderne om den nyeste viden på området.

  

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 18. december 2014.