Placering i klasser

Principper for undervisningens organisering - elevernes placering i klasser

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

 

Der etableres nye klasser jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.

 1. I 0. klasse fordeles elever fra børnehaverne i nye børnehaveklasser.
 • Piger og drenge fordeles ligeligt mellem klasserne.
 • Elevsammensætning tager udgangspunkt i pædagogiske og sociale forhold.
 • Elever med særlige behov fordeles ligeligt mellem klasserne.
  • Forældre til elever kan ved samtale med pædagoger i børnehaven give udtryk for ønske om kommende klassekammerater og drøfte, hvad der er godt for det enkelte barn.
  • Skolen sammensætter efterfølgende i samarbejde med børnehaven eleverne i små grupper, således at der i den endelige sammensætning kan tages hensyn til ovenstående tre punkter samt i muligt omfang forældrenes ønsker.
  • Skoleledelsen ved Eggeslevmagle Skole laver den endelige fordeling af eleverne.
 1. I 7. klasse fordeles eleverne i nye klasser.

Forældre til elever skal skriftligt ansøge om optagelse på skolens linjer. Skolens blanket skal udfyldes med linjeønsker i en prioriteret rækkefølge, så skolen kan imødekomme så mange linjeønsker som muligt ud fra de givne rammer. Lodtrækning anvendes, såfremt der ikke er plads til alle ansøgere. Skoleledelsen ved Eggeslevmagle Skole laver den endelige fordeling af eleverne.

 1. Såfremt der er økonomisk råderum til at prioritere klasser med lav elevkvotient, er det indskolingens klasser, der har størst pædagogisk behov for lav elevkvotient.
 2. Der etableres brobygning/introforløb inden begyndelse i ny klasse i forbindelse med klassedannelse.
 3. Skoledagens længde er afpasset elevernes alder.
 4. Undervisningstimetallet på hvert klassetrin følger som udgangspunkt Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det kan afviges bl.a. i praktisk/musiske fag, hvor skolen tilbyder p-fag. Valgfag i 7.-9. klasse er en del af udskolingslinjerne.
 5. Timetalsplan med undervisningstimer – herunder understøttende undervisning, resursecenter, skolebibliotek, lektiehjælp/faglig fordybelse, motion og bevægelse etc. - fremlægges til orientering og drøftelse for skolebestyrelsen hvert forår for det efterfølgende skoleår. Skoleledelsen beslutter det endelige undervisningstimetal på hvert klassetrin.

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 21. maj 2015.

Siden er sidst opdateret 21. august 2015