Internationalisering

Principper for internationalisering

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Principper for internationalisering er underlagt den kommunale skolepolitik og styrelsesvedtægt for folkeskolen.  

I internationaliseringen tilstræbes: 

 • Engelsk introduceres i 0. klasse – bl.a. med lege og sange. Engelsk tildeles i 1.-9. klasse minimum et timetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal – gerne flere timer.
 • International Linje i 7.-9. klasse undervises på engelsk i naturfagene matematik, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt. Der anvendes engelske undervisningsmaterialer.
 • Tysk introduceres i 5. klasse. Tysk tildeles minimum et timetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal – gerne flere timer.
 • Fransk introduceres i 7. klasse for elever i International Linje.
 • Kommunikation med elever fra udlandet introduceres i obligatorisk p-fag i 5. eller 6. klasse og fortsættes i engelsk til udgangen af 6. klasse – fx vha. Pennevenner, Skype, E-Twinning ol.
 • Ambassader, IBIS, NGO’er etc. Kan inviteres på besøg på skolen med oplæg på engelsk eller andet fremmedsprog, og vi besøger internationale institutioner og virksomheder, når vi er på lejrskole/ekskursion i udskolingen.
 • Studieophold og uddannelse i udlandet via bl.a. foreninger formidles til elever i 7.-9. klasse.
 • Venskabsskole i EU søges etableret med henblik på gensidig kommunikation og eventuelt besøg, hvor elevernes familier gerne tilbyder kost og logi til en gæst.
 • Skolerejser med elevernes/forældrenes egen finansiering er velkomne i udskolingen.
 • Grænseforeningen støttes af skolen med henblik på samarbejde med skoler i Nordtyskland.
 • Foreningen Norden støttes af skolen med henblik på samarbejde med skoler i de andre nordiske lande.
 • Internationalt samarbejde med andre skoler i EU prioriteres højt for elever, lærere og ledere – fx Comenius eller Erasmus Plus.
 • Vi tilstræber et internationalt og globalt perspektiv på udviklingen af skolen og skolens medarbejdere – fx med studierejser/internat i udlandet for medarbejdere og ledere.  

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 21. maj 2015

Siden er sidst opdateret 27. august 2015