Gaver og sponsorering

Principper for modtagelse af gaver, sponsorering m.v.

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Skolen kan modtage gaver og sponsorering efter følgende principper:

Gaver og sponsorering skal gavne skolen bredt – det vil sige alle elever, grupper af elever, fag eller lignende.

  1. Gaver og sponsorering må være uden betingelser om undervisningens indhold.
  2. Gaver og sponsorering må aldrig skabe et afhængighedsforhold mellem gavegiver/ sponsor og skolen. Eksklusivaftaler eller andre aftaler, som skaber økonomisk afhængighed, kan ikke indgås.
  3. Eventuel reklame i forbindelse med gaver skal være ærlig og åben.
  4. Skolen kan modtage reklamegaver, f.eks. til uddeling som flidspræmier eller lignende.
  5. Skolen kan ikke modtage gaver/sponsorater, hvor reklame for rusmidler eller skadelige produkter indgår.
  6. Skoleledelsen skal godkende og orientere skolebestyrelsen om væsentlige modtagne gaver og sponsorater.

 

  

Vedtaget af skolebestyrelsen den 18. december 2014.

Siden er sidst opdateret 21. august 2015