Forældrebetaling

Principper for forældrebetaling og klassekasser

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Undervisning på Eggeslevmagle skole skal være vederlagsfri for alle elever.

Lejrskoler, hytteture og ekskursioner skal kunne afholdes indenfor de kommunale tilskudsrammer. Dog kan der ved forældregruppens opbakning i en klasse aftales, at eleverne ved en lejrskole eller en hyttetur medbringer fødevarer til klassens forbrug, eller at der betales op til kr. 75,- pr. døgn (indeksreguleres).

 

Klassekasser:

 

  • Klassekasser kan, hvis det skønnes nødvendigt, oprettes af klassens forældre.
  • Klassekassen tilhører klassen og benyttes kun til ekstraordinære aktiviteter mv. ud over det, skolen kan tilbyde.
  • Klassekassen bestyres af forældrerepræsentanterne i klassen, og den kan anvendes efter forældrenes accept til eksempelvis: Legetøj, bolde, transport, en ekstra entré på en tur, ekstraordinær forplejning på en tur mv.
  • Indtægter til klassekassen kan opstå ved indtjening ved klassefester, forældremøder eller andre arrangementer, som er en følge af klassens naturlige liv.
  • Økonomisk indtjening til klassekassen bør ikke være det primære incitament ved klassens aktiviteter i forbindelse med arrangementer.
  • Klassen må ikke bruge undervisningstid til udelukkende at foretage indtjening til deres klassekasse.
  • Eventuelle forældre/elevtilskud til en klassekasse skal være frivillig. Klassekassen tilhører klassen solidarisk, og ingen må bringes i miskredit på grund af manglende økonomiske eller arbejdsmæssige bidrag.

  

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 18. december 2014.

Siden er sidst opdateret 21. august 2015