Fællesarrangementer

Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik er underlagt den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen. Udsendelse i praktik sker i samarbejde med UU.  

I fællesarrangementer for eleverne tilstræbes

  1. Fællesarrangementer med koncerter, teater mv. tilbydes alle klassetrin og indenfor forskellige kunstarter. 
  2. Fællesarrangementer kan være for hele skolen, enkelte afdelinger eller enkelte klassetrin. 
  3. Elever i 7. klasse deltager i et lejrskoleophold, der arrangeres af klasselæreren. 
  4. Elever og forældre kan i samarbejde med klasselæreren og med ledelsens godkendelse arrangere skolerejse for klassens egne midler. 
  5. Elever i overbygningen tilbydes i samarbejde med UU brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.  

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 18. december 2014

Siden er sidst opdateret 27. august 2015