Arbejdets fordeling

Principper for arbejdets fordeling mellem lærerne

Folkeskoleloven § 44 stk. 2 

Arbejdets fordeling mellem lærerne gennemføres i forhold til vedtagne principper og målsætninger for skolen, således at lærerens faglige og menneskelige resurser anvendes mest hensigtsmæssigt for skolen som helhed.

Endvidere tilstræbes følgende

  1. Fagene fagfordeles fortrinsvis med linjefagsuddannede lærere eller lærere med mindst 5 års erfaring med faget.
  2. Lærerne arbejder i treårige forløb i 1. til 3. klasse, i 4. til 6. klasse og i 7. til 9. klasse. Lærerne kan arbejde i længere forløb.
  3. Dannelse af lærerteams om den enkelte klasse tager, så vidt det er muligt, udgangspunkt i fålærerprincippet i indskolingen.
  4. Mindst halvdelen af lærernes tildelte timer bør være klasseundervisning.
  5. Dansk- og klasselærerfunktionen i 1., 4. og 7. klasse fastlægges så tidligt som muligt.
  6. Nyansatte lærere indgår under fagfordelingen på lige fod med kollegerne på skolen.
  7. Det bør kun pålægges en lærer at være klasselærer for én klasse. Funktionen tillægges så mange fag/timer, at der er mulighed for daglig kontakt mellem lærer og klasse.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2014.

Siden er sidst opdateret 7. september 2015