Ordensregler

Folkeskoleloven § 44 stk. 4

Ordensreglerne gælder alle, der færdes på Eggeslevmagle Skoles matrikel.

Eggeslevmagle Skoles ordensregler bygger på sund fornuft og indeholder ”færdselsregler” for elevers færden på skolen, så alle har det godt.

 1. Derfor følger du de voksnes anvisninger.

 2. Derfor følger du skolepatruljens anvisninger.

 3. Derfor må du cykle eller køre knallert udenfor skolens område. Cykler og knallerter må gerne trækkes ind til anvist P-plads for netop cykler mv.

 4. Derfor må du gerne være rolig, når du er indendørs og lidt urolig udendørs.

 5. Derfor må du stå på skateboard, rulleskøjter og løbehjul på anviste områder.

 6. Derfor må du besøge kammerater i andre klasser, hvis du ikke generer klassens øvrige elever.

 7. Derfor hjælper du med at rydde op efter dig selv og dine kammerater. Du passer på skolens inventar og undgår hærværk.

 8. Derfor er din mobiltelefon lydløs i undervisningstiden. Kun den voksne kan give tilladelse til brug af mobiltelefon i undervisningen. Du vil derfor aflevere din mobiltelefon på kontoret, hvis denne regel ikke følges.

 9. Derfor må du forlade skolen i frikvarterer, hvis du går i 8. eller 9. klasse.

 10. Derfor udarbejder hver afdeling et sæt regler, der gælder for netop deres område.

 11. Derfor udarbejder hver klasse sociale spilleregler sammen med klasselæreren.

 12. Derfor gennemgås ordensreglerne, Eggeslevmagle Skoles 10 bud, afdelingsregler og klassens sociale spilleregler mindst én gang årligt i klassen.

 

Er der i øvrigt noget du er i tvivl om, så brug DIN SUNDE FORNUFT! 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 30. oktober 2014.

 

 

Siden er sidst opdateret 30. september 2019