Indskrivning til kommende børnehaveklasse for skoleåret 2022/2023

Indskrivning til børnehaveklasse med skolestart august 2022

Det er nu tid til at indskrive jeres barn i skole. Vi henvender os til forældre med børn født i år 2016 samt børn født i år 2015, der endnu ikke er startet i skole.

Indskrivning til skole skal ske senest søndag den 12. december 2021 på kommunens hjemmeside: Åben link for at komme til skoleindskrivning (nyt vindue). Indskrivningen skal ske med NemID.

Hvis jeres barn er optaget på privatskole, bedes I også indskrive med NemID, så kommunen er klar over hvor jeres barn skal starte i skole.

Ønsker I jeres barn indmeldt i SFO/ fritidshjem, skal dette også gøres med NemID via digital pladsanvisning: Åben link for at indmelde barn i SFO (nyt vindue) 

 

Andet skolevalg end distriktsskolen

Ønsker I en anden skole end distriktsskolen, skal dette udfyldes ved indskrivningen. Kriteriet for at blive optaget på en anden skole forudsætter, at der er plads. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker, vil optagelse ske efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:

1. Søskende på ønskede skole

2. Børn boende i kommunen optages før børn fra andre kommuner

3. Nærhedsprincip

Hvis jeres barn optages på den skole, I ønsker, skal du være opmærksom på, at kommunens befordringsforpligtelse bortfalder. Samtidig gøres opmærksom på, at et evt. senere ønske om indmeldelse på distriktsskolen, vil ske på lige fod med andre elever uden for skoledistriktet. Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen, kan der forventes svar først i marts 2022.  

 

Udsættelse af undervisningspligten

Hvis der er tale om helt særlige omstændigheder, kan I søge om skoleudsættelse for jeres barn. Udsættelsen skal begrundes i barnets udvikling. Hvis I er i tvivl om jeres barns skoleparathed, skal I drøfte det med børnehaven, som kan hjælpe med vurderingen af dette.

Såfremt du har udfordringer med indskrivningen, er du meget velkommen til at kontakte vores skolesekretær Franziska Friedrich på tlf. 5857 9750.

 

Med venlig hilsen

John Larsen
Skoleleder
Eggeslevmagle Skole

Siden er sidst opdateret 3. marts 2022