Indskrivning

Velkommen til Eggeslevmagle Skole

Læs mere om 0. klasse i boksen her til højre

Indskrivning

Ethvert barn er i kraft af sin bopæl eller sit opholdssted tilknyttet en bestemt distriktsskole. Hvis man ikke ønsker, at ens barn skal gå på sin distriktsskole, er der frit skolevalg, hvilket betyder at man kan søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i ens egen kommune eller i en anden kommune. Men barnet kan kun optages på den valgte skole, hvis der er plads. Hvis barnet får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er sådan en, og hvis den har plads.

For de elever som skal starte i 0. klasse efter sommerferien udsendes der i god tid orientering om indskrivningsproceduren til forældrene - gerne i november/december i året før skolestart. 

Til kommende 7. årgang

Kontaktpersoner

Ønsker du at indskrive dit barn på Eggeslevmagle Skole, skal vi bede dig kontakte skolens kontor.

  • Afdelingsleder for indskoling (0. - 3. klasse)er Lia Sandfeld. Kontaktes på tlf. 58 57 97 53
  • Afdelingsleder for mellemtrin (4. - 6. klasse)er Lia Sandfeld. Kontaktes på tlf. 58 57 97 53
  • Afdelingsleder for udskolingen (7. - 9. klasse) er John Larsen. Kontaktes på tlf. 58 57 97 51 

Hvis du indskriver dit barn i løbet at et skoleår vil klasselæreren, efter at eleven er startet på Eggeslevmagle Skole, afholde et kort møde hvor forældrene bl.a. orienteres om skolens kultur - hverdagen i skolen, rutiner i undervisningen, lektiekultur, skole-hjem-samarbejde, Aula m.m. Forældrene har mulighed for at uddybe særlige hensyn til netop deres barn.

Referat af dette møde kan læses af forældrene i Aula.  

Kommunens befordringsforpligtelse

Skolebørn på Eggeslevmagle Skole er berettiget til befordring mellem skole og hjem, hvis de bor i skolens distrikt og hvis

  • eleven går i 0., 1., 2. og 3. klasse, og skolevejen er længere end 2½ km.
  • eleven går i 4., 5. eller 6. klasse og skolevejen er længere end 6 km.
  • eleven går i 7., 8. eller 9. klasse og skolevejen er længere end 7 km
  • eller hvis du har kortere vej til skole, og du skal køre på Korsør Landevej, Næstved Landevej, Rennebjergvej, Slagelse Landevej mellem Tranderup og Sønderupsønder, Sorø Landevej samt Stigsnæs Landvej.

Der skal ansøges om skolebuskort hvert år i april/maj for det kommende skoleår. Skolen lægger ansøgningsskema ud på Aula som i udfyldt stand skal returneres til skolens kontor. Skolebuskortet bestilles herefter af skolen hos trafikselskabet Movia. Når skolebuskortet er produceret af Movia sendes det direkte med post ud til eleven. Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at elevens barnets navn står anført på hjemmets postkasse.

Hvis eleven mister sit buskort, kan et nyet erstatningskort købes på kontoret til kr. 100,00

Befordring og frit skolevalg

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den selvvalgte skole ligger i ens egen kommune eller i en anden.

Siden er sidst opdateret 12. september 2022